Аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн 2022 оны анхдугаар хуралдаан зохион байгууллагдаж дараах асуудлыг хэлэлцлээ.

1.Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн 2021 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2022 онд зохион байгуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах

2. Цэцэрлэг, сургуулийн хүүхэд хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл

3. Сумдын Засаг дарга, Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүн нарт хүргүүлэх чиглэлийн төслийг тус тус хэлэлцлээ.