#Хайр дүүрэн Гэр бүл” өдөрлөгийг Зуунмод сумын Зүүндэлгэр 4-р багт зохион байгууллаа.- “ГЭР БҮЛ АМГАЛАН БОЛ ХҮҮХЭД ЖАРГАЛТАЙ” гар зургийн уралдааны оролцогчдын бүтээлээр үзэсгэлэн гаргах – Эрсдэлт зан үйлд нөлөөлөх “ХОРТ ЗУРШИЛГҮЙ ӨРХ” сургалт- Өрхийн төсвөө хэрхэн зөв зарцуулах “ӨРХИЙН ТӨСӨВ БА ЗОХИЦУУЛАЛТ” сургалт – Гэр бүлийн харилцаанд гарч буй зөрчил, маргаанд сэтгэл зүйн ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ- Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх, нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх