Амьдрах ухааны хичээл №10

“БЭЛГИЙН АМЬДРАЛ-БЗДХ/ХДХВ-ЭЭС СЭРГИЙЛЭХ НЬ” амьдрах ухааны модуль хичээлийг хүргэж байна.

https://fb.watch/7kotCs1nKN/