#ЗАЛУУЧУУДЫН_БАЙГУУЛЛАГА_100#8_САР_ЗАЛУУС_ОРОЛЦЪЁ

Аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран гэр бүлийн хүчирхийлэл, замын хөдөлгөөний зөрчлөөр хариуцлага хүлээж байгаа 7 эрэгтэй хүмүүжигчид “#Гэр_бүлийн_харилцаа” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа