Өргөдөл, гомдлыг цахимаар болон утсаар хүлээн авдаг боллоо📞📧